wp3b86bbc8.png
wp12f193a6.png
wp84f4aa5d.png
wp4ced2fc1.png
wp5937aee5.png
wp0bbdd207.png
wp62c15c37_0f.jpg
wp5809e9fd.png
Eg heiter Tore Anstensen og bur i Gunheimsgrenda på Gvarv. Eg har alltid lika å teikne og måle, og dei siste 20 åra har eg drive med oljemaling på lerret.
Motiva finn eg oftast i området kring meg. Er du kjent her, vil du sjå kor bilda er frå. Heimstaden min har mange motiv å by på. Elles målar eg menneske og dyr.

Mange har kjøpt bilde av meg. Det er hyggeleg. Du finn også bilda mine i bankar og  offentlege bygg, men dei fleste heng på private stoveveggar.

Eg har til ein kvar tid ein del bilde for sal. Målinga har eg ved sida anna arbeid, men når eg har inspirasjon og lyst, kan eg vere flittig med å måle.
wpada329e6_0f.jpg
wp2d6d7daa_0f.jpg
wpeb69da09_0f.jpg
Eit moderne fotografi, men situasjonen
kunne sett lik ut for 150 år sidan
All kunst inneheld eit svar på kven mennesket er, sa Georg Brandes